ANKARA ÇAMLIDERE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAMLIDERE MEM DÖGEP ve YÖGEP MART AYI FAALİYETLERİ.

ÇAMLIDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMEN GELİŞİM RAPORU Rapor No : 4 Rapor Ay :  MART/2021 Raporu Hazırlayan : Mehmet Zafer BİRTÜRK (Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi) Raportör : Mehmet Zafer BİRTÜRK Konu:   Din Eğitimi ve Öğretiminde Eğitim Yöntemi Olarak Drama, Eğitsel Oyunlar ve Etkinlikler İnsanlar her yaşta uygun ortam ve oyun türü ile karşılaştıklarında oyun oynarlar. Çocukta daha baskın bir ihtiyaç halini alan oyunu eğitsel amaçlara ulaşmak için araç olarak kullanmak dersleri daha ilgi çekici hale getirir. Eğitsel oyun yoluyla öğretim, diğer yöntemlere göre daha çok dikkat, yaratıcılık, hayalgücü ve sentez gücü gerektirir. Oyun yöntemi, öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve rahat bir ortamdatekrar edilmesini sağlar. Zevkli bir yöntem olan oyunu derslerde kullanmak, sınıf içi çalışmaları daha güdüleyici ve anlamlı bir duruma getirir.       İnsanların  okuduklarının % 10'unu, işittiklerinin % 20'sini, gördüklerinin % 30'unu, görüp işittiklerinin % 50'sini, söylediklerinin % 70'ini, yapıp söylediklerinin % 90'ını hatırlarlarladıkları göz önüne alınırsa eğitsel oyun, drama ve etkinliklerin din eğitiminde bilişsel alan, duyuşsal alan ve devinimsel alan kazanımları için uygun bir yöntem olduğu söylenebilir.     Din eğitiminde oyunla ilgili yapılan araştırmalarda, öğrencilerin derse karşı ilgi ve isteklerinde artış olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin derse ve dersin öğretmenine karşı olumlu tutum geliştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin öğrendiklerini davranışa dönüştürme ve günlük hayatta kullanma konusunda daha istekli oldukları tespit edilmiştir. DKAB derslerinde eğitsel oyun yönteminin kullanılmasının derslerin kalitesini artırdığı, öğrencilerin motivasyonunu yükselttiği ve başarısını artırdığı, öğrenilenlerin daha etkili ve kalıcı olduğu sonucuna varılmıştır.         Çağımızda meydana gelen yenilikler eğitim alanına da yansımıştır. Tüm disiplinlerde çağın gereklerine uyum sağlayabilecek bireyler yetiştirmek için yeni yöntemler geliştirilip uygulanmaya çalışılmaktadır. Çocuklar içinde bulundukları zamanın özelliklerini taşımakta ve yeni yöntemlere alışmış bulunmaktadır. Geleneksel yöntemler çocuğun ilgisini çekmede yetersiz kalmaktadır. Din çocukların ilgisini çeken merak edip öğrenmek istedikleri bir alandır. Din eğitimcisi çocuğun dünyasına girip bu merakı söndürmeden, çocuğun ilgisini çekecek bir yöntemle dersi işlediğinde çocukların hem derse karşı tutumları olumlu etkilenecek hem de din eğitiminin kalitesi artmış olacaktır. Bundan yola çıkarak aşağıdaki öneriler dile getirilebilir ; 1. Din eğitimi alanında oyun ile ilgili deneysel çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu nedenle öğretmenlerin oyun yöntemini daha aktif kullanmaları için MEB tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimlerde oyunla ilgili dersler ya da seminerler verilebilir.   2. Eğitimciler ve bilişim uzmanları ile işbirliği içinde çocukların evde bilgisayar başında oyunla geçirdikleri zaman ve uzaktan eğitim dönemi göz önünde bulundurularak çocukların seviyelerine uygun din eğitimi içerikli dijital oyunlar da geliştirilebilir.   İslam eğitiminde de oyuna dair bilgilere ulaşmak mümkündür. Hz. Peygam­ber'in uygulamalarından yola çıkarak çocuk terbiyesinde oyuna değer verildi­ğini ifade edebiliriz. Buna güzel bir örnek olarak namaz kılarken omzuna çıkan çocuğa bir şey dememesi ve ona oyununda eşlik etmesini gösterebiliriz. Hz. Peygamber çocuklara sevgi ile yaklaşılmasını öğütlemiş ve oyunlarına asla mü­dahale etmemiştir. Sonuç olarak oyun  bedensel, zihinsel, duygusal, dilsel, ahlaki birçok gelişimi sağ­laması yönüyle ve çocukların tabi bir uğraşı olması nedeniyle eğitimin olmazsa olmazıdır. Eğitimcilere göre çocuk keyif aldığı şeyi daha iyi öğrenmektedir ve oyun çocuk için keyif verici önemli bir etkinlik­tir. Derslerde  yapılan oyun ve etkinlikler öğrenmeyi daha eğlenceli ve kalıcı hale getirmektedir.                                                                                                                                                                                                                                          
ÇAMLIDERE MEM DÖGEP ve YÖGEP MART AYI FAALİYETLERİ.

05-04-202105-04-2021

Beyler Mahallesi, Cumhuriyet Cad. Dikilitaş Küme Evleri 187/2, 06740 Çamlıdere Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2.Kat Çamlıdere/Ankara - 0 312 753 13 98

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.