ANKARA ÇAMLIDERE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAMLIDERE MEM DÖGEP ve YÖGEP MAYIS AYI FAALİYETLERİ.

Konu:   Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Etkili İletişim Becerileri, Etkili ve Lider Öğretmenlik, Sınıf  Yönetimi, Sınıf Yönetimini Etkileyen Öğretmen Davranışları   Din öğretiminin günümüzde etkili olabilmesi için değişen koşul ve ihtiyaçlara karşılık verecek şekilde kendisini yenilemesi gerekir. Bu durumun gerçekleşebilmesi programların, toplumsal ilgi ve ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte hazırlanmasıyla mümkündür. Eğitim sisteminin başarısı, değişen koşullara uyum sağlayarak gerekli yapılanma ve işleyiş şeklini gerçekleştirmesinin yanı sıra ders programlarının çağımızdaki gelişmeler doğrultusunda yeniden yapılanmasına bağlı olacaktır. Bu bağlamda, programlar günümüzdeki gelişmeler ve yenilikler doğrultusunda düzenlenerek, bireyleri bu değişimlere uyum sağlayacak biçimde yetiştirecek potansiyele sahip olmalıdır. Eğitim anlayışının değiştiği günümüzde, geleneksel yöntem ve tekniklerin, öğrencilerde bilimsel süreç becerilerini oluşturmada yetersiz kaldığı bilinmektedir.  Öğrenciler ile etkili iletişim kurabilmek ve derslerde daha çok söz sahibi olmalarını sağlamak için aktiflik, öğrenci merkezlilik ve tematik yaklaşımın yanı sıra çoklu zeka kuramı ve bireysel farklılıklara duyarlı öğretim gibi çağdaş öğrenme yaklaşımları benimsenmiştir.  Bu yaklaşımlarla öğrenme ortamı öğrencilere farklı iletişim yolları ve farklı öğrenme imkanları sağlamak amacıyla üzerinde tartışılabilecek anahtar fikirler, sorular ve farklı gerçek hayat problemleri sunabilmelidir. Bu sayede kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alan öğrenci için öğrenme daha anlamlı hale gelmektedir. Öğrenme ortamı bilginin aktarıldığı değil, etkinliklerin yapıldığı, sorgulama ve araştırmaya imkan tanıyan, sorun çözme, öğrenme ve  iletişim becerilerinin geliştiği bir yer haline gelmektedir.    Öğrencilerin davranışlarında istenilen değişiklikler ancak uygun eğitim ortamlarında gerçekleşir. Bunun için de sınıf yönetimi, geçmişte okluğu gibi bugün de sınıf öğretmenlerinin en önemli sorunları başında gelmektedir.  Öğrenme ortamları üzerinde pozitif etki yaratacak birkaç hususa değinmek gerekirse ; Okul programları, öğrencilerin yaşamlarında yararlı olan öğrenmeleri ve öğrencilerin ilgisini çeken, öğrencileri aktif olarak dersi katan, eğlenmeyi sağlayan ve anlamlı başarılara yol açan etkinlikler yoluyla verilmelidir. Eğitim ortamlarındaki sınıfların yeri, büyüklüğü, öğrenci sayısı, eşyalar, sınıf düzeni. Isı, ışık, temizlik, kullanılan renkler, panolar sınıfın fiziksel ortam değişkenlerini oluşturur. Sınıftaki bu değişkenlerin kabul edilebilir bir ölçüde olması gerekir. Aksi durumda öğrenci rahatsız olacağından sınıf yöneliminde zorluklar ortaya çıkacak, sonuçta verimlilikte azalma olacaktır. Sınıf yönetiminde öğretmenin tutumu da çok önemlidir. Öğretmenler, öğrencilerin davranışlarını şekillendirirken gelecekteki yaşattı biçimlerine de yön verirler. Bunun için karşılıklı güvene dayalı bir anlayış içinde hareket eden öğretmen yıkıcı değil yapıcı olmalıdır. Öğretmenin en etkili davranışlarından biri de sınıfla başarılı bir konuşma ortamının sağlanmasına yönelik: Eleştirel dinleme, sırasını ekleme, bütün öğlencilerin katılımı, açık ve kısa konuşma kriterlerini sınıfta hayata geçirmektir. Kapısı hep iletişime kapalı, şahin gibi sert bakışlı, öğrencilere emir ve talimat yağdıran öğretmen tipinin son kullanma tarihi artk geçti. Şimdi bir spor takımını koçu gibi davranmasını bilen öğretmen sınıfı yönetebilir. Yani öğrencilerle işbirliği yapan, kararları birlikte oluşturan, başarıda olduğu gibi başarısızlıkta da kendi sorumluluğunun bilincinde olan, problemin kaynağı değil çözücüsü olan, ödül ve cezayı yerinde kullanan, fakat zorunlu olmadıkça cezaya başvurmayan, her öğrencinin belli bir alanda yetenekli olduğunu düşünen öğretmen sınıfı başarılı bir şekilde yönetebilir.
ÇAMLIDERE MEM DÖGEP ve YÖGEP MAYIS  AYI FAALİYETLERİ.

Beyler Mahallesi, Cumhuriyet Cad. Dikilitaş Küme Evleri 187/2, 06740 Çamlıdere Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2.Kat Çamlıdere/Ankara - 0 312 753 13 98

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.