ANKARA ÇAMLIDERE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DEĞER ve DİN İSTİSMARI

Toplumsal bir olgu olarak değerler, toplumun dayanak noktalarını oluştururlar. Değerler, insanların tutum ve davranışlarının ve toplumsal ilişkilerin gerçeklik bulmasında önemli roller ifa ederler. Toplumsal değerler içinde önemli bir yere sahip olan din, nihai değer olarak birçok değerin toplumsal kabulünde rol sahibidir. Din de dahil değerler, toplumsal hayatta etkili oluşlarından dolayı hep istismara konu olmuşlardır. Din istismarı, dinin meşrulaştırma işlevinin gücünün kötüye kullanılmasıyla doğrudan ilgilidir. Dini istismar edenler, genellikle dinî meşrûlaştırımın istismara açık yönünü kullanırlar. Dini amaç olarak değil de araç olarak kullanan, istismar eden yapılanmalardan biri de FETÖ dür. 15 Temmuz hain darbe girişimi, Allah'ın inayeti, idarecilerimizin dirayeti ve aziz milletimizin cesaretiyle bertaraf edilirken, tüm dünya din istismarının karanlık çehresiyle yüzleşmiştir. FETÖ, din kisvesi altında yalan ve hileyle yayılan, İslâm'ı maddî-manevî her anlamda çıkarlarına alet eden bir sömürü sistemidir. Devletimizin bekasını hedef alan, milletimizin inanç ve değer dünyasını hiçe sayan, dış mihrakların emelleri uğruna kendi halkı üzerine ateş açmaktan çekinmeyen bu asi topluluğun elebaşı, insanımızı Allah'ın dini ile aldatmıştır. İslâm tarihinde din istismarı üzerinden kurulan yapılar "nifak" kavramı ve "münafık" karakteri şeklinde ortaya çıkmıştır. Nifak hareketlerinin öncüsü olarak bilinen Abdullah b. Übeyy b. Selül ve çevresinde öbeklenen münafıklar, Medine'nin Hz. Peygamber'e bağlılığını bitirmek ve yönetimi ele geçirmek adına sinsi planlar yapmışlardır. Görünüşleri, kıyafetleri, oturuşları, kalkışları, ibadetleri, sözleri ve davranışlarıyla mümin gibi davranan münafıklar, ulaşmak istedikleri nihai hedef uğruna hile, yalan, iftira, ihanet, ikiyüzlülük, devlete ait bilgileri düşmana sızdırma ve düşmanla iş birliğine girme gibi her türlü yöntemi uygulamıştır. Hz. Peygamber'i öldürmeyi dahi göze alan, kendi üzerinde yaşadığı toprağı pazarlık konusu eden, gerektiğinde de elini kana bulamaktan çekinmeyen nifak hareketleri, sadece siyasi parçalanmayı değil, aynı zamanda inanç, ibadet ve ahlâk alanında yozlaşmayı da hedeflemişlerdir. Müslüman toplumlarda meşru devlet düzenini ve yöneticilerini hedef alarak birlik ve beraberliği sarsan silahlı kalkışma hareketleri Peygamberimizden sonra da tarih boyunca var olagelmiştir. Kuşkusuz Din istismarı konusu, bugün İslâm ümmetinin birlik ve beraberliğini tehdit eden ciddi bir güvenlik meselesine de dönüşmüştür. Dinî olduklarını ve İslâm'ı temsil ettiklerini iddia ederek bozgunculuk yapan, kan döken FETÖ, DEAŞ, el-Kaide, Boko Haram gibi terör örgütleri, en büyük zararı Müslüman toplumlara, birlik ve beraberliğimize, geleceğimize ve gençlerimize vermektedir. İşte bu noktada din ve din eğitimi insanların özellikle de gençlerin bu tür merdiven altı terör örgütlerine kurban gitmemeleri için gereklidir. Din, fertleri mukaddes duygu, ortak şuur ve vicdan etrafında birleştiren bir amil olduğu gibi toplumları yükselten, onların gelişmesini sağlayan bir kurumdur. Din aynı zamanda ahlakî bir müessese olarak, insanlara yön veren, en mükemmel kanunlar ve en sıkı nizamlardan daha kuvvetli bir şekilde kişiyi içten kuşatan, kucaklayan ve yönlendiren bir disiplindir. Dinin zayıflaması, ahlakî ve hukukî suçların artmasına, giderek anarşizme yol açar. Çünkü din olmayınca ahlak için yaptırım gücü de kalmaz. Fert ve toplum olarak, bu ve benzeri terör örgütlerinin gizli emellerine alet olmamak başta olmak üzere, sosyal ve ekonomik meselelerin çözümünde, her alandaki gelişmelerin hızlandırılmasında, millî birlik ve bütünlüğün korunmasında İslâmiyet'in gücünden faydalanabiliriz. Yeter ki, yetişkin nesiller olarak dinimizi doğru bir şekilde anlayıp, samimi olarak yaşamasını ve yetişmekte olan nesillere, gelişmelerine uygun bir şekilde, din eğitimi yaptırmayı bilelim. Çünkü insan aklını, iradesini ve arzularını dinin gösterdiği istikamette kullanmalıdır. Bu ise, eğitim ve öğretimle mümkündür.  
DEĞER ve DİN İSTİSMARI

Beyler Mahallesi, Cumhuriyet Cad. Dikilitaş Küme Evleri 187/2, 06740 Çamlıdere Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2.Kat Çamlıdere/Ankara - 0 312 753 13 98

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.